Mengenai YIM

Meningkatkan Kesejahteraan
Hidup Masyarakat.

YIM melaksanakan inisiatif yang selari dengan dasar Kerajaan untuk memastikan negara mempunyai modal insan yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran pelbagai, berdaya kreatif dan inovatif bagi memenuhi keperluan negara menjelang 2050 terutama untuk mencapai Wawasan Kemakmuran Bersama, selain menghadapi ledakan IR 4.0.
Objektif MyIS Komuniti
Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat keutamaan kepada golongan B40 dan kumpulan yang terkesan akibat selepas pandemik COVID-19 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi tempatan yang berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia dilaksanakan secara mampan.
Tema MyIS Komuniti
Merakyatkan Sains, Menginsankan Teknologi.
Daftar Sekarang
Pembiayaan

Skop Pembiayaan Dana MyIS Komuniti

Rebut peluang untuk menerima dana MyIS Komuniti sehingga RM 300,000!

Infografik MyIS Komuniti

Infogratik MyIS

Galeri Projek MyIS Komuniti

{