Syarat Kelayakan

Syarat Kelayakan

 • Pemohon merupakan warganegara Malaysia
 • Pemohon (peneraju projek) hendaklah terdiri daripada:
  • Agensi Kerajaan
  • Badan Berkanun
  • Universiti Awam
  • Institusi Penyelidikan
  • Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)
  • Syarikat Berhad dengan Jaminan (CLG)
  • Syarikat pemula perniagaan (start-up company) — Operasi syarikat sekurang-kurangnya satu (1) tahun operasi dan tidak melebihi lima (5) tahun operasi
  • Pertubuhan bukan kerajaan (NGO)/Koperasi/Persatuan Berdaftar
 • Hanya projek yang mempunyai aplikasi teknologi tempatan berinovatif dan misi sosial yang jelas layak memohon
 • Projek mesti dilaksanakan di Malaysia