Pendaftaran Akaun

Pendaftaran Akaun

Terma & Syarat

Pemohon (peneraju projek) hendaklah terdiri daripada Agensi / Syarikat Berkaitan Kerajaan iaitu:
  • Agensi Kerajaan
  • Badan Berkanun
  • Universiti Awam
  • Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)
  • Syarikat Berhad dengan Jaminan (CLG)
  • Syarikat Pemula Perniagaan (start-up company)
  • Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)

Pemohon merupakan warganegara Malaysia.
Hanya projek yang mempunyai aplikasi teknologi tempatan berinovatif dan misi sosial yang jelas layak memohon.
Projek mesti dilaksanakan di Malaysia.